top of page

Wat is Logopedie?

Logopedie is een paramedische discipline net als bijvoorbeeld fysiotherapie en ergotherapie. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Mensen met klachten op het gebied van spraak, taal, adem-stem en gehoor kunnen bij een logopedist terecht voor onderzoek, behandeling en advies. Deze problemen kunnen zeer uiteenlopend zijn.
Logopedisten houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten van logopedie. Logopedische zorg wordt ook geboden in het onderwijs.

bottom of page