top of page

De eerste afspraak

Hoe maakt u een afspraak?

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch, via WhatsApp of per mail contact met mij opnemen.  Ook kunt u de afspraakbutton op de website gebruiken.

Wat neemt u me naar de eerste afspraak?

Verwijsbrief huisarts/specialist. Hierin dient, naast de persoonlijke gegevens, en de agb code van de verwijzer, een duidelijke hulpvraag omschreven te staan voor logopedie.

  • verzekeringspasje

  • identiteitsbewijs

  • evt. gegevens/verslagen die van belang zijn voor logopedie 

De eerste afspraak bestaat uit een kennismaking, vraaggesprek en soms een kort onderzoek. Voor een uitgebreider onderzoek zullen, afhankelijk van de klacht, meerdere behandelingen nodig zijn. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek zal, in overleg met u, beslist worden of behandeling volgt en zal een behandelplan opgesteld worden.

bottom of page