top of page

Tarieven en Vergoeding

Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket en zal in principe door de zorgverzekeraar vergoed worden mits er een medische indicatie is. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. U ontvangt aan het eind van de maand een factuur die u na betaling kunt indienen bij uw verzekering. Heeft u een restitutiepolis dan wordt deze door bijna alle verzekeringen volledig vergoed. Heeft u een natura/budget of een combinatiepolisk. dan krijgt u over het algemeen tussen de 60-80% van het tarief dat zij de door hun gecontracteerde logopedisten aanbieden. Informeer daarom goed bij uw zorgverzekeraar wat u van het gestelde tarief vergoed krijgt.

Ik kan u daarbij ook helpen.

Eigen risico

Voor kinderen geldt geen eigen risico, voor volwassenen geldt het jaarlijks vastgestelde eigen risico.  

Een logopedische behandeling duurt gemiddeld genomen een half uur waarvan 5 minuten administratietijd. De kosten voor (uitgebreide) verslaglegging en overleg met leerkrachten en andere begeleiders worden bij de aanvrager zelf in rekening gebracht.

Tarieven 2024

  • Reguliere individuele behandeling logopedie                                                                           €  51,00

  • Intake( en evt. onderzoek) en behandeling eerste afspraak                                                  €102,00

  • Toeslag voor behandeling aan huis/instelling                                                                            € 35,00

  • Anamnese en logopedisch onderzoek na verwijzing                                                               €102,00

  • Eenmalig logopedisch onderzoek (op medische indicatie)                                                    €102,00

  • Overleg met derden (te declareren aan derden) (per half uur)                                            €  51,00

  • Instructie/overleg ouders                                                                                                             €  51,00

  • Verslaglegging aan derden (muv. verwijzer - te declareren aan derden) (per half uur)    €  51,00 

bottom of page