top of page

Gespreks en presentatietechnieken

Presentatietechnieken

Bij presenteren gaat het om het begrijpelijk overbrengen van je boodschap.

Is je verhaal helder en overzichtelijk, aangepast aan het publiek.

Afhankelijk van de hulpvraag kunnen we kijken naar de structuur van je verhaal. wat wil je de ander vertellen.

We gaan kijken naar houding, adem, oogcontact, ontspanning, gebaren, en mimiek. We oefenen  met duidelijke uitspraak, stem, klemtoon, intonatie, en volume.

Er zal veel gewerkt worden met audio en beeldopnames. Een belangrijk onderdeel is het oefenen tijdens de behandeling maar vooral ook het zoveel mogelijk toepassen in de dagelijkse situatie.

Ondanks dat je ´tips en trics´ leert is de basis van het presenteren, dat je jezelf blijft.

Gesprekstechnieken

Bij gesprekstechnieken trainen we , afhankelijk van de hulpvraag, allerlei vaardigheden.

Hoe stap je op iemand af. Hoe start je een gesprek, houd je het gaande en eindig je het. Wat is het doel van het gesprek.

Ook hierbij werken we met audio en beeldopnames. en zal het oefenen van situaties  tijdens de behandeling aan bod komen evenals het toepassen van het geleerde in de praktijk.

bottom of page