top of page

Gratis logopedisch spreekuur


Wanneer het nog niet duidelijk is of logopedische behandeling geïndiceerd is voor uw klacht, kunt u gebruik maken van het gratis en vrijblijvend spreekuur. Dit logopedisch spreekuur vindt in principe iedere eerste vrijdagochtend van de maand plaats. U dient vooraf contact op te nemen, zodat ik de afspraak voor u kan in plannen.

bottom of page