top of page

Klachtenprocedure

Ik hoop natuurlijk dat u tevreden bent over de logopedische hulp. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en de logopedische therapie dan is het fijn als u dat bespreekt.  Komen we er samen niet uit dan kunt u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. 

bottom of page